Privacybeleid

Inleiding

In dit Privacy beleid wordt een beschrijving gegeven van de praktijken van Aromabel met betrekking tot gegevens die zijn verzameld van gebruikers die toegang krijgen tot onze website via www.aromabel.nl of die anderszins persoonsgegevens met ons delen.

Redenen voor gegevensverzameling 

Het verwerken van uw persoonsgegevens (d.w.z. alle informatie aan de hand waarvan uw identiteit mogelijk kan worden vastgesteld met behulp van redelijke middelen; is nodig voor het nakomen van onze verplichtingen die wij jegens u zijn aangegaan en voor het leveren van onze services aan u, om onze rechtmatige belangen te beschermen en om de voor ons geldende financiële en wettelijke verplichtingen na te leven.

Wanneer u gebruikmaakt van de Site, geeft u toestemming voor het verzamelen, opslaan, gebruik, openbaarmaking en ander gebruik van uw Persoonsgegevens zoals staat beschreven in dit Privacy beleid.

We raden onze Gebruikers aan om het Privacy beleid zorgvuldig door te lezen en om het te gebruiken voor het nemen van weloverwogen beslissingen. 

Wat voor gegevens verzamelen we?

Wij verzamelen twee typen gegevens en informatie van Gebruikers. 

Het eerste type informatie is niet-geïdentificeerde en niet-identificeerbare informatie met betrekking tot een of meerdere Gebruiker(s), die beschikbaar kan worden gesteld of worden verzameld doordat u de Site gebruikt. We zijn niet op de hoogte van de identiteit van een Gebruiker waarvan Niet-persoonsgegevens zijn verzameld. Bij de Niet-persoonsgegevens die worden verzameld, kan het gaan om samengevoegde gegevens over uw gebruik en technische gegevens die door uw apparaat worden doorgegeven, inclusief bepaalde software- en hardware gegevens (bijv. over de browser en het besturingssysteem dat uw apparaat gebruikt, uw taalvoorkeur, toegangstijd, etc.) om de functionaliteit van onze Site te verbeteren. We kunnen ook informatie verzamelen over uw activiteiten op de Site (bijv. over de pagina’s die u hebt bekeken, uw surfgedrag, klikken, acties, etc.).

Het tweede type informatie betreft Persoonsgegevens .
Dit is individueel identificeerbare informatie aan de hand waarvan een persoon kan worden achterhaald, al dan niet door een redelijke inspanning. Bij dit type informatie gaat het om:

  • Apparaat informatie: Wij verzamelen Persoonsgegevens van uw apparaat. Bij deze gegevens kan het gaan om locatiegegevens, IP-adressen, unieke identifiers (bijv. MAC-adres en UUID) en andere informatie die te maken heeft met uw activiteiten via de site.
  • Persoonsgegevens zoals, naam, e-mailadres, telefoonnummer om contact op te nemen na het invullen van een contactformulier.

Hoe ontvangen we informatie over u?

Wij ontvangen uw persoonsgegevens uit verschillende bronnen:

  • Wanneer u vrijwillig persoonsgegevens aan ons verstrekt om u te registreren op onze Site;
  • Wanneer u gebruikmaakt van of toegang hebt tot onze Site in verband met uw gebruik van onze services;
  • Van externe leveranciers, services en openbare registers (zoals aanbieders van verkeersanalyse).
Massage Deurne

Voorwaarden

De massages, behandelingen en specials van Aromabel Deurne zijn exclusief voor vrouwen (m.u.v. de Zorgmassage).

In de volgende gevallen kan ik u helaas geen massage aanbieden: bij de griep, spataderen, tumor (mits toestemming van behandelend arts), koorts, ontsteking, trombose, bij gebruik van hartmedicatie en bloedverdunners, besmettelijke huidaandoening en een slechte algehele toestand zoals lichamelijk en geestelijk.

Een behandeling, massage of special aan huis is alleen bedoeld voor lichamelijk mindervalide mensen en kunt u alleen telefonisch boeken (m.u.v. de Zorgmassage). Hiervoor wordt €25,- extra in rekening gebracht (m.u.v. de Zorgmassage).

Tel: 06-14599089